Oferta

Doradztwo energetyczne w budownictwie

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów z wyregulowaniem instalacji centralnego ogrzewania, w których najczęstszym problemem  jest występowanie miejsc niedogrzewanych. Najczęściej są to lokale (mieszkania) najbardziej oddalone od źródła, które ze względu na brak właściwego równoważenia hydraulicznego nie otrzymują strumienia czynnika grzejnego o właściwych parametrach.

Częstym problemem są też zapowietrzenia instalacji lub zanieczyszczenia krążące w obiegu, odkładające się w miejscach newralgicznych.

Bywa, że armatura tj. grzejniki i/lub rury zostały dobrane przy błędnych założeniach lub z innych powodów mają niewłaściwe powierzchnie (grzejniki) lub przekroje (rury).

Te i wiele innych przyczyn, mogą powodować brak komfortu cieplnego, uzyskanie którego jest celem naszych działań.


Qualitex Konsulting